TRADE COMPLIANCE
BÖRJAR MED
DIGITAL ANALYS

CARES är ett digitalt system som har utvecklats av Proforma Global AB och som grundar sig på varuägarens ansvar att granska alla uppgifter till Tull- och Skatteverket vid import och export. CARES ger företaget visibilitet och kontroll över den samlade internationella handeln och säkerställer att lagar och förordningar uppfylls.

MED CARES KAN DU ÖKA EFTERLEVNADEN
OCH MINSKA RISKEN

EFTERLEVNAD

 • Kontrollmetoder för tullhantering
 • Underlag för korrigeringar
 • Dokumenterade rutiner
 • Ständiga förbättringar i leveranskedjan
 • Underlag för kommunikation med Tullverket
 • Kontroll av tulltillstånd och samlad garanti
 • Arbetsmetod för ökad tullkompentens

RISK

 • Felaktig tull- och skattehantering
 • Bristande övervakning av den samlade garantin
 • Inkorrekta tullvärden
 • Oklar hantering av ursprungsregler
 • Bristfällig egenkontroll
 • Förlorade tulltillstånd
 • Brist på lagstiftad arkivering

SE MED EGNA ÖGON I CARES DASHBOARD

I CARES Dashboard presenteras efterlevnaden med hjälp av KPI:er, de är indelade efter tullagstiftningens krav och omfattar spårbarhet i bokföringen, kontroll av handelsfaktura och tulldeklaration, kontroll av korrekt tullvärde, kontroll av ursprungsregler och övervakning av samlad garanti.

Det finns också företagsanpassade KPI:er som kan användas som beslutsunderlag för ledningsgruppen. Dessa möjliggör beslut i frågor om aktuella och förändrade förhållanden inom internationell handel.

VARFÖR CARES?

CARES är utvecklat för att hantera information från alla EU:s medlemsländer och analysera data enligt samma principer oavsett land. Investering CARES innebär både direkta och indirekta besparingar.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister inom Trade Compliance – eller varför inte besök vår Trade Compliance studio på Östermalmstorg 1 i Stockholm?

DIREKTA BESPARINGAR

 • Brist på utnyttjande av ursprungsregler
 • Felaktiga tullvärden och avgifter
 • Bristande underlag till Tull- och Skatteverken

INDIREKTA BESPARINGAR

 • Tulltillägg
 • Skattetillägg
 • Straffavgifter
 • Risk för indragna tillstånd
 • Försämrat kassaflöde
 • Överklaganden

KVALITET

Kontrollera att grundläggande Trade Compliance-parametrar stämmer mellan tulldeklarationerna och bokföring, det vill säga IncoTerms, valuta och ursprungsland.

MATCHA

CARES matchar periodens handelsfakturor med tulldeklarationer och kontrollera att informationen stämmer överens.

MÄT

Mäta antalet tulldeklarationer som inte uppfyller kravet på redovisning av fraktkostnad.

KRAV

Kontrollera om företaget uppfyller Tullverkets krav på egenkontroll, till exempel att fakturanummer ska kunna hittas i både tulldeklaration och i bokföring.

KONTROLL

Med vår Dashboard så får er företagsledning och avdelningsansvariga en överblick på KPI element både på lång som kort sikt.

FAKTA

Få fram fakta om vilka leverantörer som inte utnyttjar tillgängliga tullnedsättningar optimalt

FÖRBÄTTRA

Med hjälp av analyser av affärskritisk information redovisar CARES eventuella felaktigheter som måste åtgärdas. CARES möjliggör för varuägaren att skapa en arbetsmetod som som leder till ökad kvalitet och minskade kostnader.
laptop

HITTA TILL OSS

Adress:

Proforma Global AB

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Hitta hit

Telefon: 08-502 565 41
E-post: info@caresanalytics.com

 

KONTAKTA OSS