CARES ANALYTICS

Cares Analytics är ett system och en arbetsmetod som är utvecklad av Proforma Global AB. Vi är ett oberoende specialistföretag inom digital analys och kontroll av Trade Compliance. CARES baseras på mångårig erfarenhet inom Tull- och Skattehantering samt Trade Compliance. Denna unika plattform möjliggör kontroller av alla affärskritiska transaktioner i bokföring samt tull- och skatteredovisning.

Med detta verktyg kan Proforma Global med stolthet erbjuda varuägare i hela Europa ett komplett system för egenkontroll och efterlevnad. Genom att regelbundet kontrollera och analysera affärs data får våra kunder en möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar inom tull- och relaterade områden.

I 10 år har vi metodiskt arbetat med digitalisering av egenkontrollen med inriktning på varuägarens skyldigheter enligt tull- och skattelagstiftningen.

Bakgrunden till utvecklingsarbetet är en avsaknad på digitala verktyg som möjliggör en effektiv efterlevnad och egenkontroll bland företag som bedriver handel med utlandet.

Tullprocessen är en mycket komplicerad process som kräver kunskap och förståelse för internationella överenskommelser, tull- och skattelagstiftning, regulatoriska bestämmelser och logistikhantering.

Lösningen på bristande efterlevnad och egenkontroll är att digitalisera hela processen inom Trade Compliance.

CARES är vår lösning för Trade Compliance och är ett unikt oberoende kontrollsystem som fungerar ihop med alla kända ekonomi- och tullsystem inom EU.

Lösningen är utvecklad i samarbete med företag och myndigheter för att kvalitetssäkra systemets noggrannhet och precision. Systemet producerar ett antal rapporter till företagsledningen som är indelade i legala och exekutiva KPI:er.

TOTAL KONTROLL MED CARES ANALYTICS

KVALITET

Kontrollera att grundläggande Trade Compliance-parametrar stämmer mellan tulldeklarationerna och bokföring, det vill säga IncoTerms, valuta och ursprungsland.

MATCHA

CARES matchar periodens handelsfakturor med tulldeklarationer och kontrollera att informationen stämmer överens.

MÄT

Mäta antalet tulldeklarationer som inte uppfyller kravet på redovisning av fraktkostnad.

KRAV

Kontrollera om företaget uppfyller Tullverkets krav på egenkontroll, till exempel att fakturanummer ska kunna hittas i både tulldeklaration och i bokföring.

KONTROLL

Med vår Dashboard så får er företagsledning och avdelningsansvariga en överblick på KPI element både på lång som kort sikt.

FAKTA

Få fram fakta om vilka leverantörer som inte utnyttjar tillgängliga tullnedsättningar optimalt

FÖRBÄTTRA

Med data från alla delar i Er handelsaktiviteter kan Ni upptäcka eventuella misstag och fel som kan reducera kostnader. Med regelbundna kommunikationer med era logistik-partners, där KPI elementen skapar en grund för kvalitet och kontinuitet.
laptop

HITTA TILL OSS

Adress:

Proforma Global AB

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Hitta hit

Telefon: 08-502 565 41
E-post: info@caresanalytics.com

 

KONTAKTA OSS