CARES DASHBOARD

I CARES Dashboard presenteras efterlevnaden med hjälp av KPI:er, de är indelade efter tullagstiftningens krav och omfattar spårbarhet i bokföringen, kontroll av handelsfaktura och tulldeklaration, kontroll av korrekt tullvärde, kontroll av ursprungsregler och övervakning av samlad garanti. Det finns också företagsanpassade KPI:er som kan användas som beslutsunderlag för ledningsgruppen. Dessa möjliggör beslut i frågor om aktuella och förändrade förhållanden inom internationell handel.

Spårbarhet i bokföringen

Mätningen visar spårbarhet mellan bokföring och tullhantering.

Kontroll av korrekta värden i tullhantering

Denna KPI kontrollerar riktigheten mellan handelsfaktura och tulldeklaration.

Tullvärdekontroll

Denna funktion kontrollerar korrekt tullvärde.

Kontroll av ursprungshantering

Denna funktion kontrollerar utnyttjandet av olika nedsättningar inom preferenssystemen.

Samlad garanti

Denna funktion övervakar utnyttjandet av referensbeloppet i den samlade garantin för olika tulltillstånd.

Företagsanpassade KPI:er

Denna del av Dashboard erbjuder anpassade KPI:er som kan användas som beslutsunderlag för ledningsgrupp eller företagsledning.

Dessa möjliggör beslut i frågor om aktuella och förändrade förhållanden inom internationell handel.

HITTA TILL OSS

Adress:

Proforma Global AB

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Hitta hit

Telefon: 08-502 565 41
E-post: info@caresanalytics.com

 

KONTAKTA OSS