AKTUELLT

Globalen nr 1

2021-03-16


Globalen är ett nyhetsbrev om tull-, logistik- och transportbranschens nyheter. Samt kunskap och information om gällande tullkodex och tullagstiftning. Vi delar givetvis också med oss av nyheter om Proforma Global ABs verksamhet och utveckling.

Proforma Global är ett oberoende kompetensföretag som genom digitala analyser säkerställer varuägarens skyldigheter att bedriva egenkontroll och regelefterlevnad inom tull- och skatteområdet.

 

Egenkontroll och regelefterlevnad

X

Utbildning våren 2021

Proforma Global AB kommer i maj att hålla utbildning i kursen Ursprung och Frihandelsavtal för TUC i Bromma. Tullutbildningen för blivande tullspecialister hos yrkeshögskolan TUC låg tidigare i Linköping men har nu flyttat till Bromma i Stockholm. Gustav Höye och Weronika Hoffner kommer att hålla utbildningen i denna kurs under vecka 19-23.
Läs mer hos TUC
X

Bok i internationell handel

Weronika Hoffner, Ulf Holmström och Gustav Höye har i Studentlitteraturs regi tillbaka skrivit en bok i Internationell handel. Anledningen till att Proforma Global AB ger ut en bok i Internationell handel är att kurslitteratur på detta specifika området till stora delar saknas. Kopplat till den utbildning vi håller hos passar det bra att Proforma Global AB kompletterar med en bok som studielitteratur.

 

Viktig information

Aktuell information inom skatt- och tullområdet samt gällande frihandel och ursprungsregler.
X

VAT MOSS

Mini One Stop Shop är ett momsdirektiv från EU kommissionen som gör det enklare att handla via så kallad E-handel. Samt handel med elektroniska tjänster såsom telesändningar, radiosändningar och andra tjänster. Så länge som det rör sig om E-handel, det vill säga via en elektronisk portal eller Electronic interface så behöver idag inte ett företag som tidigare vara momsregistrerat i varje verksamhetsland. Ett tyskt företag med momsregistreringsnummer kan därför deklarera tysk moms för all försäljning i EU’s medlemsländer. Tidigare behövde det tyska företaget vid försäljning i säg Frankrike vara momsregistrerat även i Frankrike om försäljningen sker där.
Läs mer hos Skatteverket
X

Handelsvillkor efter Brexit

Omvänd momsskyldighet vid export och unionsförsäljning. Kommerskollegium skriver om de erfarenheter och frågeställningar som blivit resultatet av Brexit. Situationen post-Brexit är minst sagt komplicerad, inte minst på grund av att Storbritannien inte är medlem i EU:s tullunion men samtidigt är Nordirland med i Tullunionen. Detta innebär utmaningar bland annat vad gäller ursprungsregler och transiteringsförfaranden.
Läs mer hos Kommerskollegium
X

Fler nyheter inom skatt och tull

Transaktionsbaserad avräkning av garanti vid övergång till fri omsättning

Omvänd momsskyldighet vid export och unionsförsäljning

Omvänd skattskyldighet för moms införs vid omsättning av vissa varor

 

Cares Analytics

CARES är ett program för efterlevnad och egenkontroll. Genom CARES kan du enkelt följa all dintullrelaterade verksamhet inom företaget. Tidigare förlitade man sig mycket på speditörer i stor grad men med CARES får du ett helhetsgrepp på dokumentation, statistik och annan tull- och handelsinriktad verksamhet. Tullverket ställer idag stora krav på efterlevnad och egenkontroll och vill att företagen ska ha ordning på denna verksamhet.
Läs mer om Cares Analytics

 

Har ni frågor om tull- och skattehantering samt egenkontroll och regelefterlevnad är ni välkomna att kontakta Proforma Global AB.

MER OM Gustav Höye

Redaktör för Globalen nyhetsbrev samt medarbetare på Proforma Global AB. Välkommen att ställa era frågor eller anmäla er till nyhetsbrevet.