OM PROFORMA GLOBAL

Proforma Global är ett bolag med mångårig erfarenhet av digital systemutveckling, specifikt inom området Trade Compliance. Bolaget inriktar sig på den lagstiftande skyldighet som varuägaren har att följa enligt Tull- och Skattelagstiftningen i Sverige och inom övriga EU.

laptop
Trade Compliance innebär varuägarens ansvar för egenkontroll och förbättringar inom Tull- och Skattehantering.

Genom utveckling av vårt oberoende verktyg för egenkontroll, CARES, erbjuder Proforma Global marknadens enda digitala system för analys av data ur varuägarens ERP system med inlämnade uppgifter till Tull- och Skatteverket.

CARES kan med stor fördel användas av alla medlemsländer inom EU:s tullunion.

Med hjälp av digitala analyser och rapporter erbjuder vi varuägaren visibilitet och arbetsmetoder som minskar affärsriskerna och ökar kvaliteten i regelefterlevnad.

Därigenom skapas möjligheter till ständiga förbättringar. Proforma Global AB arbetar oberoende utan anknytning till leverantörer av ERP system eller tull- och skattetjänster. Genom vår neutrala ställning är vi en samarbetspartner till alla aktörer inom Trade Compliance.

Proforma Global AB arbetar uteslutande på varuägarens uppdrag och utgår från kraven i tullagen, skattelagen och bokföringslagen. Genom att systematiskt arbeta med varuägarens processer och rutiner uppfylls kraven på Trade Compliance inom internationell handel.

cloud

TOTAL KONTROLL MED CARES ANALYTICS

CARES COMPLIANCE

Cares Compliance är det unika och oberoende systemet för lagstiftad egenkontroll. Systemet uppfyller företagets legala skyldigheter enligt tull- och skattelagstiftningen. Cares levererar beslutsunderlag för ledningsgrupper och företagsledningar.

CARES ARCHIVE

Detta är den grundläggande modulen inom Trade Compliance där Cares Archive arkiverar och systematiserar kopior på tullhandlingar och bilagda handlingar i enlighet med gällande lagstiftning.

CARES ANALYTICS

Inledningsvis rekommenderar vi att genomföra en digital genomgång av företagets nuvarande regelefterlevnad. Analysen leder fram till en rapport som redovisar en nulägesanalys med förslag och rekommendationer på nödvändiga åtgärder.

CARES EDUCATION

Cares Education säkerställer att företaget uppfyller kompetenskravet hos varuägaren enligt tullagstiftningen. Genom utbildningsmoduler genomför vi kvalificerade utbildningar för berörd personal och företagsledning.

HITTA TILL OSS

Adress:

Proforma Global AB

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Hitta hit

Telefon: 08-502 565 41
E-post: info@caresanalytics.com

 

KONTAKTA OSS